Tag Archives: મનુભાઇ ત્રિવેદી

જુદી જિંદગી છે મિજાજે – મિજાજે

જુદી જિંદગી છે મિજાજે – મિજાજે; જુદી બંદગી છે નમાજે – નમાજે. છે એક જ સમંદર, થયું એટલે શું ? જુદા છે મુસાફર જહાજે – જહાજે. ભલે હોય એક જ એ અંતરથી વહેતા, છે સૂરો જુદેરા રિયાજે – રિયાજે. જુદા … Continue reading

Rate this:

Posted in Gujarati | Tagged , , , | Leave a comment