હસવું નથી છતાં હસવું પડે છે ….

હસવું નથી છતાં હસવું પડે છે,

કોઈ પૂછે ‘કેમ છે ?’ તો મજામાં કેહવું પડે છે,

જીંદગીનો આ એવો રંગ-મંચ છે,

જ્યાં બધા ને ફરજીયાત નાટક કરવું પડેછે.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s